Udalosti

Hodová slávnosť na hornom konci

27. 9. 2020

Tak ako každý rok, aj v tomto bola jesenná hodová svätá omša pri kaplnke Ružencovej Panny Márie na hornom konci a to 27. septembra.

Pobožnosť pri kríži na Chmelisku

15. 9. 2020

V obci sú desiatky krížov, 3 zvoničky, z toho jedna z nich je aj v časti obce Chmelisko, vedľa ktorej je drevený kríž a na ňom ukrižovaný Ježiš. Trpel a obetoval sa za nás...

Pokladovka

29. 8. 2020

Poslednú prázdninovú sobotu sa približne 50 detí, rodičov rozhodlo stráviť v okolitej pružinskej prírode hľadaním pokladu na tradičnej Pokladovke.

Púť do Levoče

26. 8. 2020

Tento rok je iný ako tie minulé. Vzhľadom na obmedzenia z dôvodu koronavírusu, nemôžeme si plánovať všetko tak, ako by sme chceli. A predsa. Vo februári sme stihli púť do Svätej zeme a v lete náš pán farár zorganizoval púť do Levoče a to v stredu 26. augusta.

Hodová svätá omša v Ďurďovom

5. 7. 2020

2. júl patrí v Cirkvi spomienke na udalosť, keď Božia Matka, Panna Mária, nosiac pod srdcom Ježiša, s veľkou radosťou, spievajúc Bohu chvály, kráčala do mesta v hornatom kraji ku svojej príbuznej Alžbete.