Sv. omša pri soche sv. Jána Nepomuckého na Priedhorí

28. 6. 2020

Už po ôsmy krát sa konala sv. omša na Priedhorí pri soche Sv. Jána Nepomuckého k výročiu posvätenia (24. 6. 2012). Hlavným celebrantom bol páter Wieslaw Krzyszycha z rehoľnej spoločnosti Misionárov Saletínov z farnosti Považská Bystrica - Rozkvet. Jeho výstižné a povzbudivé slová ako žiť kresťanstvo v súčasnosti prispeli k radostnému prežitiu sv. omše v krásnom kúte našej farnosti.

Nepomucký Svätý Ján, rukou svojou vždy nás chráň. Nech nám Boh dá, čo dal tebe, by sme aj my prišli v nebe.

Fotky zo sv. omše