Pokladovka

29. 8. 2020

Poslednú prázdninovú sobotu sa približne 50 detí, rodičov rozhodlo stráviť v okolitej pružinskej prírode hľadaním pokladu na tradičnej Pokladovke. V Roku Božieho slova bola aj naša pokladovka zameraná na bližšie poznávanie Svätého písma. Do témy uviedol jednotlivé skupinky hľadajúcich praotec viery Abrahám. Postupne sa účastníci na stanovištiach stretali s ďalšími osobami Starého a Nového zákona. Za splnenú úlohu dostali indíciu – písmenko s opisom biblickej postavy. Správne zoradenie písmen ich nakoniec nasmerovalo k pokladu a listy s biblickými príbehmi vkladaním do blokov vytvorili „knižku“, ku ktorej sa môžu deti aj neskôr vrátiť. Všetkým účastníkom sa podarilo poklad v podobe Svätého písma nájsť a veríme, že potešil aj sladký balíček s tematickými drobnosťami.

Po nájdení pokladu sme sa všetci občerstvili na opekačke, za ktorú sme vďační ochotným dobrovoľníkom, štedrým sponzorom.

Fotky z pokladovky