Hodová slávnosť na hornom konci

27. 9. 2020

Tak ako každý rok, aj v tomto bola jesenná hodová svätá omša pri kaplnke Ružencovej Panny Márie na hornom konci a to 27. septembra.

Pozvanie nášho pána farára Juraja Bunčiaka prijal vdp. Róbert Hanuliak, pôsobiaci v Lietave a ktorý v minulosti 8 rokov pôsobil aj v našej farnosti a zanechal tu plody duchovnej práce. Aj z tohto dôvodu, nebol u nás ako hosť, ale ako domáci, poznamenal náš duchovný otec.

Ako sám povedal: "stretávame sa na netradičnom mieste", ale vlastne tradične, pretože každoročne sa koncom septembra koná takáto slávnosť, nakoľko kaplnka má na Michala svoje výročie vysvätenia a samotná kaplnka je zasvätená Ružencovej Panny Márie. 1.októbra 1876 jej základný kameň posvätil s povolením biskupského úradu v Nitre sám Štefan Závodník, ktorý vo farnosti pôsobil viac ako 33 plodných rokov. 30. septembra 1877 bola táto kaplnka na slávnosť nedele Ružencovej Panny Márie vysvätená.

Hlavný celebrant svätú omšu obetoval netradične - za pútnikov z našej farnosti, s ktorými bol v roku 2003 v Ríme. Vo svojej kázni pripomenul, aby sme sa zaujímali o svoje korene a nestarali sa len o korunu. Pripomenul nám, ako sme v Ríme pátrali po mieste, kde je pochovaná svätá Žofia, patrónka našej farnosti a spievali sme našu známu hymnu "Prišli sme do chrámu k svätej Žofii...".

Povzbudivé slová kazateľa k modlitbe sv. ruženca, s hrdosťou na naše kresťanské korene nás opäť utvrdili, že sme na správnej ceste, len aby sme sa v tejto dobe nedali pomýliť, keď sa nám podsúvajú iné "nebezpečné" teórie. Vážme si, že nás naši rodičia obdarili krstom a ďalšími sviatosťami a tak s modlitbou môžeme prekonať aj prípadné prekážky, ktoré nám život prináša, pripomenul kazateľ.

Pánovi farárovi ďakujeme za to, že otvorene pomenoval problémy tejto doby a ponúkol nám aj návod, ako prekonať seba samých tak, aby sme nepoblúdili a cenili si, že vždy sa máme o koho oprieť a komu veriť. Panna Mária nás pozná a pozná aj naše slabé stránky. Vždy nám však dáva šancu, len aby sme ju prijali.

I napriek chladnejšiemu počasiu, veriacich prišlo dosť. Nechýbala ani štedrosť "hornokončanov", priateľské rozhovory a stretnutia, ktoré k hodom patria.

Svätu omšu spestril aj hudobný doprovod nášho organistu Jožka Vrábla, ale aj nádejná heligónkarka z Kysúc - Lucka Haladejová, ktorá nie je u nás prvýkrát.

Veľká vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi, za to, že pozval medzi nás bývalého správcu našej farnosti pána farára Hanuliaka, ale aj všetkým tým, ktorí slávnosť pripravili.

Nech nás ružencová Panna Mária ochraňuje a sprevádza a nech odpovedáme na jej volanie!

Fotky zo sv. omše