Hodová svätá omša v Ďurďovom

5. 7. 2020

2. júl patrí v Cirkvi spomienke na udalosť, keď Božia Matka, Panna Mária, nosiac pod srdcom Ježiša, s veľkou radosťou, spievajúc Bohu chvály, kráčala do mesta v hornatom kraji ku svojej príbuznej Alžbete. My toto mesto poznáme pod názvom Ain Karem. A práve tejto udalosti je zasvätená aj kaplnka v našej filiálke v Ďurďovom. 5. júla bola na tomto Mariánskom mieste slávnostná hodová svätá omša. Hlavným celebrantom bol a v príhovore sa veriacim prihovoril Mgr. Štefan Kľúčik, správca farnosti Bolešov. V príhovore nám pripomenul, že tak ako Panna Mária bola vnímavá na Boží hlas a prijala Boží plán, tak aj my máme byť vnímaví na Boží hlas. A ako sa Alžbeta tešila z návštevy Panny Márie, aj my sa v bežnom živote máme tešiť z toho, keď náš príbytok niekto navštívi. A keď pozvanie na návštevu dostaneme a toto pozvanie je úprimné, nemožno ho odmietnúť. Pripomenuli sme si aj 174 výročie posvätenia tejto kaplnky. Svätú omšu sprevádzal radostným hlasom aj Zbor svätej Žofie :)

Samozrejme, najkrajšou ozdobou chrámu sú veriaci. Áno, v hojnom počte prišli ako deti k svojej Matke. Vždy je to požehnaný čas, keď vieme, že Božia Matka, stále nás k sebe si privíňa. A ona je tou mocnou orodovníčkou u Boha.