Pobožnosť pri kríži na Chmelisku

15. 9. 2020

V obci sú desiatky krížov, 3 zvoničky, z toho jedna z nich je aj v časti obce Chmelisko, vedľa ktorej je drevený kríž a na ňom ukrižovaný Ježiš. Trpel a obetoval sa za nás...

Preto je na mieste, že na sviatok Povýšenia svätého Kríža treba ďakovať za obety, ktoré pre nás Pán Ježiš podstúpil a trpel. Aj z tohto dôvodu sa stalo už tradíciou, že po tomto sviatku sa stretáme v modlitbe svätého ruženca práve na tomto mieste a v tomto roku práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.Tak sme spojili 2 úmysly do jedného. Uvedomujúc si skutočnosť, že kríž je znakom spásy, sme v tichej modlitbe ďakovali aj prosili za všetko, čo nám je uštedrené.

Veriaci putovali pešo, na bicykloch, aj autách, ale všetci plní entuziazmu za povzbudením. Stretli sa tu mladí, starší aj rodiny s deťmi. Bolestný ruženec sa modlili viacerí veriaci a pán farár po skončení Litánií udelil požehnanie všetkým prítomným. Neopomenul spomenúť ani tých, ktorí už nie sú medzi nami, žili tu a radi na tieto pobožnosti chodievali.

Poďakoval aj za pekné modliace sa spoločenstvo, ale aj pohostinnosť farníkov.

Po skončení pobožnosti boli veriaci pozvaní k miestnemu penziónu občerstviť aj telo a v družných rozhovoroch pokračovali v tomto peknom prostredí našej obce. Vďaka ideálnemu počasiu boli aj výhľady do širokého okolia majestátne a tak umocnili význam tohto sviatočného dňa, kedy oslavujeme aj Sedembolestnú Pannu Máriu - Patrónku Slovenska.

Opäť povzbudení a plní nových zážitkov sme sa presvedčili, aký dobrý je náš Pán!

Fotky z pobožnosti